Mgr.art. Marcela Meka Klimeková

Meka, ktorej táto prezývka prischla už v detstve je rodáčka z Banskej Bystrice. Maľbe sa aktívne s menšími prestávkami venuje 10 rokov. Meka vyštudovala odbor interiérový dizajn na fakulte architektúry STU Bratislava..
​Jej tvorbu vo výtvarnom umení a vývoj značne ovplyvnili hodiny, ktoré absolvovala u akademického maliarka Mgr.art. Štefana Kocku a séria niekoľkých workshopov u akademického maliara Prof. PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD.                                
Momentálne žije a tvorí v malebnom vinohradníckom mestečku na úpätí Malých Karpát v Pezinku. ​
TVORBA
Meka sa ako výtvarníčka venuje takzvanej thick paint -  maľbe na hrubo. Na plátna nanáša husté vrstvy akrylovej farby pomocou špachtle – palette knife. Najviac ju v tvorbe fascinujú rôzne harmonické kombinácie farieb, ktoré sa snaží vnášať do svojich obrazov. Preferuje čistý štýl, farby sa takmer nemiešajú medzi sebou. Každá vrstva má presne určené miesto kam patrí. Vo svojich dielah rada zobrazuje prírodné motívy,akými sú napríklad hory,ktoré sa čiastočne prelínajú s abstraktnými prvkami. ​
Slovenské moderné umenie, slovenská maľba, slovenskí mladí umelci , súčasné umenie, maliar, slovenskí maliari, slovenská maliarka, slovenské umenie