MAĽBA NA ZÁKAZKU - PAINTING TO ORDER 

Maľba na zákazku - painting to order, je čím ďalej tým obľúbenejšia. Veľakrát sa stane, že sa Vám páči niektoré moje dielo, ale rozmerovo Vám napríklad nevyhovuje, alebo máte svoju obľúbenú oblasť, krajinu - hory, ktoré by ste chceli mať na obraze. A vtedy je tu tá možnosť, dať si namaľovať obraz na zákazku.

Ako to prebieha?
V úvode si so zákazníkom dohodneme rozmer na základe, ktorého sa stanový cena za dielo. Pokiaľ zákazník cenu odsúhlasí, hradí 50% vopred. Po uhráde zálohy, vytváram menšie štúdie, ktoré neskôr prezentujem zákazníkovi ako návrhy diela. Štúdie je potom možné farebne upraviť alebo doladiť podľa interiéru, ak je takáto požiadavka.

V tomto smere spolupracujem s viacerými architektmi a dizajnérmi, ktorí radi túto možnosť maľby na zákazku ponúkajú svojim klientom. Vzniká tak príjemná spolupráca :-)