Uhol pohľadu II. - Point of View II.

€4,200.00

Iba 1 zostávajúce

acrylic paiting with palette knife, tetraptych

dimensions, tetraptych 200x300 cm


Výtvarníčka a dizajnérka Meka Klimeková, ktorá vystupuje pod značkou Art Of Meka sa venuje maľbe technikou thick paint, nanášaním hrubých vrstiev akrylových farieb pomocou špachtle na obrazovú plochu. Inšpirácie pre svoje diela hľadá predovšetkým v prírode

Kategória AVAILABLE/DOSTUPNÉ

WhatsApp
Odber noviniek